With headquarters in Beijing, SHINEWING has fully-fledged branch offices in Hong Kong, Singapore, Australia, Japan, and across China including Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Qingdao, Chengdu, Xi’an, Changsha, Changchun, Yinchuan, Kunming, Jinan, Dalian, Guangzhou, Fuzhou, Nanjing, Urumqi, Wuhan, Hangzhou, Taiyuan, Chongqing and Nanning. SHINEWING is ideally positioned to provide comprehensive and quality services for our valued clients.