With headquarters in Beijing, SHINEWING has fully-fledged branch offices in Hong Kong, Singapore, Australia, Japan, and across China including Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Qingdao, Chengdu, Xi’an, Changsha, Changchun, Yinchuan, Kunming, Jinan, Dalian, Guangzhou, Fuzhou, Nanjing, Urumqi, Wuhan, Hangzhou and Taiyuan. SHINEWING is ideally positioned to provide comprehensive and quality services for our valued clients.