SHINEWING has fully-fledged branch offices in Hong Kong, Singapore, Australia, Japan, Pakistan, Egypt, and across China including Beijing, Shanghai, Shenzhen, Tianjin, Qingdao, Chengdu, Xi’an, Changsha, Changchun, Yinchuan, Kunming, Jinan, Dalian, Guangzhou, Fuzhou, Nanjing, Urumqi, Wuhan, Hangzhou, Taiyuan, Chongqing, Nanning and Hefei. SHINEWING is ideally positioned to provide comprehensive and quality services for our valued clients.