Hong Kong Office
43/F., Lee Garden One,
33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong
Tel: (852) 3583 8000
Fax: (852) 3583 8001
Email: info@shinewing.hk
Web: www.shinewing.hk